میزبانی شده در دیتاسنتر قدرتمند آسیاتک

سرور اختصاصی پر سرعت رویا وردپرس با هارد SSD

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 1

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 100 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین ندارد
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 2

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 500 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین ندارد<
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 3

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 1000 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین 1 عدد
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 4

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 2000 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین 2 عدد
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 5

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 5000 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین 3 عدد
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 6

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 10000 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین 5 عدد
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 7

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 20000 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین نامحدود
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

هاست پر سرعت لینوکس حرفه ای ایران پلن 8

میزبانی شده بر روی سرور اختصاصی

- فضا 50000 مگابایت هارد SSD Pro
- پهنای باند ماهانه نامحدود
- کنترل پنل دایرکت ادمین
- ساب دامین نامحدود
- دیتابیس نامحدود
- ادان دامین نامحدود
- پارک دامین نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- انتقال رایگان دارد
- آپتایم تضمینی 99.9درصد
- پشتیبانی 24 ساعته دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به برند رویا وردپرس می باشد